Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

BB3 Begränsad behörighet – Kabelförläggning i mark

Beskrivning

BB3 är en specialbehörighet som gäller vissa arbeten och bedöms av Elsäkerhetsverket. Du kan boka BB3 - begränsad behörighet här.

Elsäkerhetsföreskrifterna klassar kabelförläggning i mark som ett behörighetskrävande arbete och du kan därför ansöka hos elsäkerhetsverket Begränsad behörighet BB3. Observera därmed att behörigheten inte är tillämplig på andra arbeten än det som behörigheten avser utan förnyad prövning från Elsäkerhetsverket.

Utgångspunkten för kursens genomförande är att Elsäkerhetsverket uttalat sig om vilka specifika krav som ska gälla för just ditt enskilda arbete och att detta meddelats Teknikutbildarna. Därefter kan vi ta fram en skräddarsydd kurs utifrån kraven på kabelförläggning i mark.

Vår kurs i Begränsad behörighet BB3 gäller förläggning av elkabel och placering av kabelskåp och stolpar. Vid godkänt slutprov på denna kurs har du möjlighet att ansöka om behörighet hos Elsäkerhetsverket.

För vem passar kursen

Till exempel grävmaskinister, maskinförare, gräventreprenörer och markentreprenörer som utför kabelförläggning.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar