Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Beskattning av fastigheter

Vid beskattning av fastigheter måste rådgivaren ha en helhetssyn på de olika skatter och skattekonsekvenser som kan uppstå under ägandet och i transaktionssituationen. Kursen ger dig rätt verktyg att hantera dessa situationer. Varmt välkommen på kurs!

Kursbeskrivning

Fastigheten har använts som skatteobjekt under lång tid i vårt land. Det är många olika skatter som kommer ifråga när det gäller fastigheter såsom moms, stämpelskatt, inkomstskatt och beskattning vid försäljning m.fl.

Detta ställer stora krav på fastighetsägarens rådgivare som måste kunna ge rätt råd i rätt situation och navigera rätt i de snåriga reglerna. Rådgivaren måste ha en helhetssyn på de olika skatter och de olika skattekonsekvenser som kan uppstå och på olika sätt drabba en fastighetsägare såväl under ägandet som i en transaktionssituation.

Kursen syftar till att ge en god och i vissa delar fördjupad genomgång av de olika skatter som finns och kan uppstå vid olika situationer speciellt avseende en kommersiell fastighet.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Löpande beskattning – inkomstskatt
  • Löpande beskattning – mervärdesskatt
  • Fastighetstransaktioner och investeringar
  • Stämpelskatt

Föreläsare

Peter Nilsson är verksam inom KPMG, adjungerande professor i skatterätt och vice ordförande på Bokföringsnämnden.
Jan Kleerup, Skattejurist, ER Legal. Jan har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning avseende moms.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, fastighets- och bolagsjurister samt till andra som kommer i kontakt med skattefrågor avseende främst kommersiella fastigheter.

 

Relaterade artiklar