Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Besvärliga människor, beteenden och situationer - Lär dig effektiv konflikthantering

Genomförs som företagsutbilding, seminarium + workshop eller föreläsning

Vi har alla upplevt att vi tycker att vissa människor är besvärliga. Helt i onödan har arbetsklimatet försämrats och en rad konflikter uppstått. Under kurser får praktiska verktyg, tips och råd hur du ska hantera besvärliga situationer och beteende.

En ledare som fungerar och kan utföra sitt uppdrag är trygg och aktiv i svåra situationer, har lärt sig att känna igen och bemöta besvärliga beteenden, och att lösa konflikter på ett sätt som inte skapar ”förlorare”.

Vem bör delta?

Kursen vänder sig till alla som har en ledande befattning med personalansvar och ansvar för verksamhetens resultat både på delnivå och övergripande nivå.

Du får lära dig

Kursen är en ledarskapsutbildning som ger dig en realistisk bild över människors olika beteenden och bevekelsegrunder, så att du blir effektivare i din kommunikation. Du lär dig ett ”språk” som fungerar i dina kontakter med olika medarbetare, och lär dig att styra dina reaktioner i samband med möten.

Kursen ger fördjupad självkännedom, förståelse för andra, aha-upplevelser och goda skratt. Kursen innehåller övningar i att testa beteenden och känna igen reaktioner/svar, gärna med utgångspunkt från kursdeltagarnas egna exempel.

Praktiska övningar och erfarenhetsutbyte

Kursen består av korta teoripass varvat med praktiska övningar som har en direkt individuell tillbakakoppling. Övningarna handlar om var och ens direkta yrkessituation.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara