Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Beviskrav i straffprocessen

Kursen behandlar de centrala beviskraven i straffprocessen och ger viktig kunskap för att advokater och åklagare ska kunna plädera för sin sak på ett övertygande sätt. Varmt välkommen till en förmiddagskurs i centrala Stockholm!

Kursbeskrivning

Inom straffprocessen finns ett flertal olika beviskrav. Från det lindrigaste kan antas som krävs för att inleda en förundersökning, via risk, skälig misstanke, sannolika skäl och en del andra beviskrav till det betydligt strängare ställt utom rimligt tvivel som krävs för fällande dom. Kursen behandlar dessa beviskrav, deras närmare innebörd och hur de förhåller sig till varandra. Kursen behandlar även hur man värderar förhörutsagor med konkreta och praktiska råd utifrån Högsta domstolens praxis.

Kunskaperna om beviskrav är nödvändiga för alla som på något sätt har en roll under en förundersökning eller i det efterföljande skedet då ett åtal ska prövas i domstol. Att kunna värdera en förhörsutsaga utifrån de kriterier som har utbildats i praxis är helt nödvändigt för domstolen. Kunskapen härom är även viktigt för att advokater och åklagare ska kunna plädera för sin sak på ett övertygande sätt.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • De centrala beviskraven i straffprocessen
  • Beviskravens närmare innebörd och hur de förhåller sig till varandra
  • Värdering av förhörsutsagor

Föreläsare

Mikael Kullberg, Ämnesråd, Justitiedepartementet.
Mikael har en bred yrkeserfarenhet inom rättsväsendet. Han har varit advokat, är domarutbildad och är numera ämnesråd på Åklagarenheten på Justitiedepartementet. Han är även författare till boken Bevisbörda och beviskrav

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, åklagare och domare och det krävs inga särskilda förkunskaper för att gå kursen.

Relaterade artiklar

Ansök till Beviskrav i straffprocessen, VJS Karnov Group


 
×