Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Blended Learning Trycksaksproduktion

Blended Learning Trycksaksproduktion

ed vårt koncept för Blended Learning får du det bästa av flera utbildningsformer. I klassrumsträffar får du snabb inlärning och möjligheten att se hur en van producent arbetar i programvarorna. Med hjälp av distansutbildning får du den långsiktiga träning, både teoretisk och praktisk, som är nödvändig för att omsätta dina kunskaper i reell kompetens.

Kursens innehåll

  • Välj själv eller med vårt stöd de kurser du behöver
  • Du har din egna studietakt mellan 1-8 timmar per dag
  • Ny flexibel e-post support som alla på företaget kan dela på. Det ingår en pott på 60 minuter som räcker till mellan 10-30 frågor via e-post under kurstiden. Potten är lätt att fylla på vid behov och är kopplad till företaget som beställt kursen
  • Gå kurs när det passar dig med start måndagar, vi behöver har minst 3 deltagare per kursstart. Om deltagarna kommer från samma eller olika företag spelar ingen roll
  • Du kompletterar enkelt med en till kurs när du vill och våra lärare hjälper dig välja rätt påbyggnader
  • Diskussionsforum, FAQ, RSS flöden och lärarsupport under hela kursen för alla deltagare

Förkunskaper

Inga - Du arbetar redan inom Trycksaksproduktion och har grundläggande kunskaper inom ditt område.

Start

Se hemsida

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara