Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Diplomerad Samtalsterapeut

Den här utbildningen vänder sig till dig som, utifrån en egen trygg plattform i psykosyntes, vill arbeta som samtalsterapeut. Som samtalsterapeut kommer du att vägleda individer till att upptäcka och uttrycka sin unika potential. Därmed bidrar du till större frihet och mänskligt växande.

Mänskligt växande

HumaNovas utbildning till diplomerad samtalsterapeut omfattar de ettåriga utbildningarna Bli den du är, samtalscoach samt denna tvååriga yrkesutbildning. Utbildningen fokuserar på din egen utveckling till en kompetent, trygg och insiktsfull samtalsterapeut och är både teoretisk och praktisk/upplevelsebaserad.

God självkännedom är en förutsättning för att kunna bli en bra samtalsterapeut. Därför fortsätter ditt självutvecklande arbete som du påbörjade under grundutbildningen även under dessa två år. Du går i individuell terapi hos en diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes och ett utbildningspass på fyra dagar ägnas åt gruppterapi för att bearbeta minnen, känslor och livsmönster som påverkar dig idag.

Från och med sjätte terminen praktiserar du som samtalsterapeut. Det sker under handledning för att utveckla ett djupt och professionellt förhållningssätt i ditt klientarbete. All obligatorisk handledning ingår i terminsavgiften.
Relaterade artiklar