Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Bolagsstämma

Vad krävs för en lyckad bolagsstämma? Kursen hjälper dig att få alla pusselbitar på plats när det kommer till regelverket kring bolagsstämman samt går igenom de olika moment som krävs inför, under och efter en bolagsstämma. Varmt välkommen!

Kursbeskrivning

Regelverket kring bolagsstämman har på senare år blivit alltmer komplext för hur och när en bolagsstämma ska sammankallas och genomföras. Planeringsarbetet har av bland annat den anledningen blivit alltmer krävande, liksom uppgiften att leda stämman. Årsstämman är också ett viktigt marknadsföringstillfälle för många bolag, inte bara de noterande. Det är därför av central betydelse att stämman förutom att den genomförs på ett regelmässigt korrekt sätt, också genomförs under trevliga former som gör att bolagets aktieägare känner sig väl mottagna.

Därav är det många olika pusselbitar som måste falla på plats för att genomföra en lyckad bolagsstämma. Kursens syfte är därmed att sätta dessa bitar på plats och ge en genomgång av de centrala regler som omgärdar bolagsstämman. Kursen leds av erfarna Urban Båvestam och Svante Johansson som ger en påtagligt praktisk inriktning på kursen där de går igenom de olika moment som krävs inför, under och efter en bolagsstämma. Kursens huvudfokus kommer ligga på årsstämman i ett noterat bolag, men även vissa frågor som föranleds av en extra bolagsstämma kommer att adresseras.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT:

  • Kallelsens innehåll
  • Aktieägares initiativrätt
  • Minoritetsskyddsregler
  • Närvarorätten
  • Nyheter och aktuella frågor på området
  • Dagordningspunkterna
  • Stämmoförhandlingarna
  • Beslutsfattandet
  • Efterarbetet
  • Klander av stämmobeslut

Föreläsare

Urban Båvestam, advokat vid Westermark Anjou
Svante Johansson, adjungerade professor och docent

Målgrupp

Kursen riktar sig till såväl bolagsjurister, ekonomichefer och andra som har att svara för stämmans planering och praktiska genomföranden, som advokater och biträdande jurister som agerar rådgivare i samband med stämman eller ska agera ordförande på stämman. Programmet passar även för revisorer och rådgivare med uppdrag inom det området.

Relaterade artiklar

Ansök till Bolagsstämma, VJS Karnov Group


 
×