Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Bra mat i äldreomsorgen

Maten är en viktig faktor för att stärka fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos äldre. Men att arbeta med äldre är så mycket mer. På denna utbildning pratar vi inte bara om mat utan om hela måltidssituationen och möjlighet för de äldre att göra individuella val.

Vi ger en inspirerande syn på äldres mat! Basen är Livsmedelsverkets nya råd och riktlinjer, Bra mat i äldreomsorgen, 2011.

Utbildningsinnehåll

  • Matglädje för gästen, individens önskemål i centrum
  • Energi och näringsbehov under åldrandet
  • Grundkoster, SNR-kost, A-kost, E-kost
  • Konsistensanpassning av mat/måltider
  • Måltidsordning över dygnet
  • Matkvalitet och livsmedelssäkerhet
  • Måltidsmiljö och servering
  • Mat och kultur och valmöjlighet

Denna utbildning kan kompletteras med praktisk matlagning, se produktblad om Livsmedelskunskap och matlagning.

Målgrupp

Utbildningarna vänder sig till alla som arbetar inom måltidsverksamheten samt omsorgspersonal.

Kontakta oss för diskussion, planering och kostnadsförslag.

Relaterade artiklar