Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Brandfarliga varor – grund


Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö. Här får du baskunskaperna om brandfarliga varor. Ett måste för att gå vidare och lära dig mer.

Här får du baskunskaperna om brandfarliga varor. Ett måste för att gå vidare och lära dig mer.

Mål

Du ska efter utbildningen känna till olika brandfarliga varors egenskaper och veta vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du ska också veta hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.

Ämnesområden

  • Vanliga begrepp
  • Ämnens egenskaper och risker
  • Exempel på skyddsåtgärder
  • Kortfattad orientering om lagstiftning

Avsedd för

Dig som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller andra brandfarliga varor.

Relaterade artiklar