Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Brandsäkert hem

Över 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. Varje år inträffar minst 6000 bostadsbränder, men det finns ett stor mörkertal. Det brinner lika ofta i småhus som i flerbostadshus. Utvecklingen ser ut att fortsätta och vi vill därför genom utbildning och information öka medvetenheten hos folk och förhoppningsvis lyckas minska antalet bränder.

På vår utbildning går ni igenom brandrisker, byggnadens inbyggda brandskydd och hur man ska bete sig vid utrymning. Ni lär er också hur räddningstjänsten larmas och vad som händer när de kommer fram till brandplatsen. Efter genomförd utbildning ska du ha fått de kunskaper som du behöver för att kunna agera på rätt sätt om det börjar brinna i din bostad. Praktiska moment ingår också.

När: Vi anpassar oss väldigt mycket efter era önskemål och försöker därför lägga utbildningen dagtid, kvällstid och om möjligt även helger.

Var: Utbildningen hålls antingen i räddningstjänstens lokaler eller ute hos er (finns det bara någon samlingslokal eller liknande som vi kan hålla till i så går det bra).

Tid: Utbildningen håller på cirka 2–3 timmar (lite beroende på antal deltagare)

Deltagare: Minst 8 och max 20 personer. Vi välkomnar alla över 10 år. Anmälan är bindande.

Relaterade artiklar

Ansök till Brandsäkert hem, Brandskyddsföreningen


 
×