Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Brandsäkra kulturarvet


Ett seminarium om att vårda vårt kulturarv genom att skydda det från brand och brandskador. Under en heldag kommer föreläsare från olika branscher dela med sig av sin kunskap och erfarenheter utifrån deras perspektiv.

Under seminariet kommer du som deltagare få kunskap om hur du kan försäkra kulturhistorisk egendom. Du får också en inblick i arbetet med återuppbyggnad efter en brand och hur samarbetet mellan ägare och försäkringsbolag kan gå till.

Du kommer att få kunskap om varje aktörs perspektiv; vem gör vad och vem ansvarar för de olika delarna av brandskyddet i kulturhistoriska byggnader?

Vi kommer även att belysa möjliga åtgärder för att höja brandsäkerheten vid elinstallationer och vid installation av solceller i byggnader med kulturvärden.

Tid och plats

Den 13 mars, klockan 09.00–16.30 på Folkungatan 90, Stockholm.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 7 februari 2019. Läs mer om vad som gäller för avbokning och fakturering i våra köpvillkor.

Relaterade artiklar