Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Brasiliansk portugisiska

Brasiliansk portugisiska kth

Sejam muito bem-vindos!

Brasilien är världens sjätte största ekonomi och blir allt mer en internationell handelspartner att räkna med.

Grundläggande färdigheter i portugiska tillsammans med en ingenjörsutbildning är en ytterst attraktiv kombination för svenska och internationella företag som arbetar med eller i Brasilien.

Brasilien är också en av KTH:s prioriterade regioner och som student eller anställd vid KTH finns goda möjligheter till utbyte och samarbete. Nyfiken?

Du som är intresserad av en internationell karriär eller utbyte under studietiden kan läsa brasiliansk portugiska som nybörjarspråk. För mer information om kursen, se:
www.kth.se/student/kurser/kurs/LS1472

Vi välkomnar studenter från arbetslivet!

Relaterade artiklar