Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Brott i nära relationer

Med ett starkt engagemang och ett praktiskt förhållningssätt redogör Marie Wallin för vad som gäller vid förundersökningar vid brott i nära relationer. Här lär du dig både om de brott som förekommer i dessa ärenden och hur det praktiska förundersökningsarbetet – inklusive samspelet mellan de olika aktörerna i en sådan – sker. Välkommen!

Kursen ger dels en grundläggande kunskap om de straffrättsliga reglerna som handlar om brott i nära relationer, dels konkreta exempel på hur viktigt det är att alla som möter dessa brottsoffer och får information om påstådda brott vet hur de på ett rättssäkert sätt ska hantera dessa uppgifter.
Kursen har en praktisk inriktning varför de senaste rättsfallen från hovrätter och Högsta domstolen har en central roll i kursen. Allt i syfte att förtydliga den konkreta innebörden av de vanligaste brotten som drabbar en utsatt person med en förövare som är en närstående och vad som krävs för att leda dessa i bevisning.

Kursen behandlar bland annat:

  • Straffbara gärningar enligt Brottsbalken för brott i nära relationer
  • Genomgång av brotten grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse (skillnader och olika tillämpningsområden)
  • Processrättsliga och bevismässiga utmaningar vid utredning av brotten
  • Hur brotten utreds på bästa sätt, så kallad Best practice
  • Vikten av att åtgärder som sker inom bland annat vården/inom ramen för frivillighetsorganisationers arbete sker med kunskap om helheten i rättskedjan
  • Regelverket i lagen om kontaktförbud. Vad gäller för ett sådant och vilka konsekvenser kan en överträdelse få?

Kursen väder sig till advokater och jurister – målsägandebiträden och offentliga försvarare.
Vårdpersonal och personal inom socialtjänsten som kommer i kontakt med vuxna som blivit utsatta för brott av en närstående.
Personer verksamma vid olika ideella organisationer som kommer i kontakt med vuxna som blivit utsatta för brott av en närstående.

Marie Wallin, jur.kand., Rätt Nu AB. Marie har gedigen erfarenhet av förundersökningsledning efter att ha varit anställd både som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten och som specialist inom Polisen. Marie har även varit sakkunnig hos Polisens internrevision i två granskningar avseende Polisens arbete med förundersökningar och utredningar. Marie har även arbetat som adjunkt i juridik vid både Stockholms universitet och på Polishögskolan. 

Relaterade artiklar