Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Business Case

Tillämpa dina kunskaper i ett omfattande och skarpt affärsuppdrag. Uppdraget är ett beslutsproblem på ledningsnivå med tydlig koppling till marknadsföring/affärsutveckling, ekonomi eller verksamhetsstyrning. Lösningen presenteras som ett "business case".

Ditt bevis på självständig och professionell förmåga

Genom ett affärsutvecklingsprojekt på Business Case DIHM bevisar du att du kan ta dig an en affärsutmaning på ledningsnivå, skapa en lösning och underbygga dess affärsmässiga värde. Arbetet genomförs i projektform i grupper om 3-5 deltagare under ca 7 månader.

Affärsnyttan i fokus

Programmet Business Case DIHM syfte är att ge möjlighet att utveckla förmågan att agera i en ny och utmanande roll som självständig affärsutvecklare.

Arbetet genomförs i projektform i grupper om 3-5 deltagare under ca 7 månader. Uppdragsgivaren är ett företag eller annan organisation som behöver en lösning på en affärsutmaning och ett underlag för att fatta ett affärsmässigt hållbart beslut  Gruppen agerar som självständiga och professionella problemlösare i arbetet med uppdraget, men har också under tiden stöd av en handledare från IHM.

Uppdraget formulerar gruppen tillsammans med uppdragsgivaren och med stöd av handledaren.
Gruppens lösning ska presenteras som ett ”business case”. Det innebär att resultatet ska vara väl underbyggt och lösningens affärsmässiga värde ska presenteras på ett övertygande sätt.

Huvudmoment

Business Case DIHM på IHM omfattar följande 4 moment:

  • Förstudie
  • Problemformulering
  • Val av lösning
  • Genomförandeplan som bevisar affärsnyttan

 

Relaterade artiklar