Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Business English for PAs, Företagsuniversitetet

  • öka ditt ordförråd i affärsengelska
  • träna flyt och språkriktighet
  • kommunicera säkert och korrekt i professionella sammanhang

Väl fungerande kommunikation med kunder, leverantörer, kollegor och andra intressenter är en av företagens starkaste konkurrensfördelar och en bidragande orsak till framgång och goda resultat. Du som är assistent eller sekreterare på ett internationellt företag och har kontakter på engelska behöver känna dig trygg med språket för att kunna leverera ditt allra bästa.

Den här fyra dagar långa kursen syftar till att göra dig mer "assertive" genom att öka din förmåga att kommunicera säkert och korrekt på engelska. Du kommer att öka ditt ordförråd i affärsengelska, förbättra dina grammatikkunskaper och vässa dina färdigheter i professionella sammanhang, som till exempel att skriva e-post och ta emot utländska besökare.


Relaterade artiklar