Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus

Beskrivning

Enligt arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U).

Utbildningens syfte är att ge praktiska kunskaper att kunna agera som BAS-P/BAS-U i små och medelstora byggprojekt. Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Under utbildningen får du en gedigen verktygslåda att ta hem innehållande bl.a. underlag för arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Kursen innehåller arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar samt de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P/BAS-U ansvarar för.

För vem passar utbildningen?

Alla som är samordningsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, chefer, skyddsingenjörer, installatörer, arbetsledare, tekniker, fackliga företrädare eller skyddsombud.

Förkunskaper

Grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Ämnen du läser

 • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen
 • BAS P/U -ansvar och arbetsuppgifter
 • Gällande föreskrifter
 • Byggherreansvar
 • Planering
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Riskanalyser
 • Skyddsorganisation, skyddsronder
 • Projektering
 • Samordning
 • Uppföljning
 • Kunskapsprov

Kursmål

Efter genomförd ska du ha en praktisk kunskap att utföra ditt arbete i din roll som BAS P eller BAS U direkt kunna gå in i din nya roll.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara