Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U

Beskrivning

Enligt Arbetsmiljöverket ska den som skriver under att den är byggarbetsmiljöansvarig ha utbildning enligt deras direktiv. Denna utbildning ger deltagaren behörighet för BAS-P och BAS-U.

Vår kurs i byggarbetsmiljösamordning riktar sig till dig som till exempel samordningsansvarig, byggarbetsmiljösamordnare, skyddsingenjör, installatör, arbetsledare eller skyddsombud.

För vem passar utbildningen?

Samordningsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, chefer, skyddsingenjörer, behöriga installatörer, arbetsledare, tekniker, fackliga företrädare, skyddsombud m.fl.

Förkunskaper

Grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Ämnen du läser

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet (översiktligt), fördelning av arbetsuppgifter och samordning mellan olika arbetsgivare.
• Vad innebär det att arbeta på gemensamt arbetsställe?
• Byggprocessens olika steg.
• Byggarbetsmiljösamordning
• BAS-P: praktiska uppgifter
• BAS-U: praktiska arbetsuppgifter och uppdatering av arbetsmiljöplan.
• Skyddsverksamheten under byggnads- och anläggningsarbete.

Kursmål

Efter utbildningen ska du ha kunskap om byggarbetsmiljösamordning samt kunna ta på dig rollen som byggarbetsmiljösamordningsansvarig. Du ska veta vilka arbetsuppgifter som åläggs en BAS-P och BAS-U. Veta hur en arbetsmiljöplan bör se ut och uppdateras. Ha en översiktlig kunskap kring de AFS som berör byggarbetsmiljöansvariga.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara