Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Byggentreprenader och offentlig upphandling

Kursen ger dig en grundlig genomgång av entreprenadupphandlingens olika faser och vad du måste tänka på i varje del av processen, med konkreta tips och råd på hur man ska hantera standardavtalen och upphandlingslagstiftningen på bästa sätt.

Kursbeskrivning

Vi erbjuder en kurs för dig som arbetat med upphandlingar av byggentreprenader, på beställar- eller entreprenörssidan, och är förtrogen med de grundläggande regleringarna och de vanligast förekommande frågeställningarna.

För att en beställare ska kunna genomföra en lyckad och ändamålsenlig upphandling av en byggentreprenad och för att en entreprenör ska kunna ta fram ett vinnande anbud varefter parterna tillsammans kan genomföra entreprenaden med gott resultat krävs det att båda parter har goda kunskaper avseende såväl upphandlings- som entreprenadrätt.

På denna kurs får du en grundlig genomgång av entreprenadupphandlingens olika faser och vad du måste tänka på i varje del av processen, med konkreta tips och råd på hur man ska hantera standardavtalen och upphandlingslagstiftningen på bästa sätt.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Fas 1 – planering
  • Fas 2 – genomförande av upphandlingen
  • Fas 3 – genomförande av entreprenaden

Föreläsare

Christoffer Löfquist är advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma. Han är specialiserad inom upphandlingsrätt och entreprenadrätt och är ofta ombud i både skiljeförfaranden och domstolsförfaranden inom dessa områden.
Oscar Wackling är advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma. Han är specialiserad inom entreprenadrätt och är främst verksam inom transaktioner, särskilt med anknytning till fastigheter och exploatering.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot beställare, entreprenörer, advokater, bolagsjurister, kommunjurister, tekniska konsulter, samt andra som kommer i kontakt med denna typ av frågeställningar.

Relaterade artiklar