Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Byggherre MasterClass Diploma

Beskrivning

Programmet för dig som vill utvecklas och höja din kompetens i rollen som byggherre. Programmet utgår från bygg- och fastighetssektorns speciella förhållanden och fokuserar på områdena sakområde, ledarskap och styrning. Du blir tryggare i din roll och bättre på att leda det fysiska byggandet av vårt samhälle.

För vem passar utbildningen?

Du som är byggherre eller på annat sätt arbetar med att utveckla och förädla både befintliga och nya fastigheter.

Ämnen du läser

  • Ledning i komplexa förhållanden
  • Nå uppsatta mål via styrning och uppföljningsprocesser
  • Beställarrollen, kravställande och programarbete
  • Byggprocessen ur ett strategiskt perspektiv
  • Värdeskapande och samhällsbyggande

Om skolan

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är en av Europas ledande fortbildare inom ledarskaps- och affärsutveckling, ekonomi och finans. Med den akademiska forskningen som grund och nära samarbete med näringslivet erbjuder IFL ett brett urval av öppna program för individer, och anpassade program för företag och organisationer.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara