Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Certifierad mätarmontör

Beskrivning

En certifierande kurs i samarbete med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Kursen Certifierad mätarmontör vänder sig till dig som vill få en djup kunskap i hur värme- och kylamätare fungerar i teorin och praktiken.

Teknikrådet hos Svensk Fjärrvärme har ställt krav på att företag branschen skall ha certifierade mätarmontörer. Många kunder ställer redan detta krav i sina upphandlingar och syftet är att de ska kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Med vår populära kurs Certifierad mätarmontör lär du dig både teorin och praktiken rörande värme- och kylamätning. Du lär dig mer om dimensionering, felsökning, mätmetoder, flödesgivare och installation. Detta ger grunden till den certifiering som ger dig rätten att kalla dig ”Certifierad mätarmontör” enligt Svensk Fjärrvärmes auktorisationsregler.

Vi är ensamma om att kunna erbjuda praktiska övningar i provbänk hos ett fullständigt ackrediterat kalibreringslaboratorium. Du får själv installera mätare under överinseende av våra erfarna kursledare. Kursen vänder sig främst till dig som montör eller entreprenör på värmeverk.

För vem passar kursen

Kursen vänder sig till montörer verksamma hos värmeverk och entreprenörer, och som vill bli certifierade enligt Svensk Fjärrvärmes riktlinjer.

Kursmoment

 • Värmemätare – Teori, lagar och förordningar.
 • Mätmetoder och flödesgivare.
 • Fjärrkyla och fjärrkylcentraler.
 • Kommunikation och åskskydd.
 • Dimensionering av värmemätare.
 • Arbetsmiljö och säkerhet.
 • Tryckbärande anordningar.
 • Elsäkerhet för mätarmontörer.
 • Praktiska övningar i laboratorium med: Byte av värmemätare, felsökning i fält och kundcentralen.

Certifieringskrav

För att bli godkänd krävs godkänt på det teoretiska provet, samt:

 • Genomfört utbildningen Heta Arbeten,
 • Intyg från mätarleverantör på genomförd utbildning och behörighet i aktuell mätartyp. Intyget får vara max 2 år gammalt.
 • Intyg över praktisk erfarenhet. Utförda minst 20 kompletta mätaruppsättningar.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar