Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Certifierad styrelseledamot

Vår populära utbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet har breddats till att idag kunna erbjudas med olika inriktningar. Över 2 000 personer har genomgått någon av dessa. Utbildningarna omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna: 
  • Rätt styrning
  • Rätt bemanning
  • Rätt inriktning
  • Rätt arbetssätt
DET HÄR VILL VI ATT DU NÅR
Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål. 

SÅ HÄR GENOMFÖRS UTBILDNINGEN
Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan göras bättre. Till varje utbildningstillfälle får du ett anpassat studiematerial och vår ledstjärna är en bok som handlar om just bolagsstyrning och styrelsearbete. Utbildningsmaterialet är framtaget inom StyrelseAkademien och bygger på de senaste rönen från såväl svensk som internationell horisont. 

CERTIFIERING
Du kommer att kunna avlsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen. 

LÄRARE
Alla våra lärare är ackrediterade.

PRIS
12.600 kr (Medlemmar: 10.800 kr) *Internatkostnad tillkommer i vissa fall.
Relaterade artiklar