Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Certifiering i Extended DISCs analysverktyg - Lise & Co

Extended DISC® är ett kraftfullt verktyg för personprofiler & teamprofiler.

En DISC-analys hjälper oss att förstå vår kommunikationsstil, våra styrkor och utvecklingsområden till vardags och i en specifik yrkesroll eller situation.
Skapar medvetenhet om vad som ger och tar energi av oss. Vi får ett verktyg som hjälper oss att förstå vår omgivning, och en möjlighet att anpassa oss till den, på ett sätt som ger positiv energi för båda parter. Vad skapar stress och vad ökar din motivation, hur ser en positiv omgivning ut?

Vill du kunna hjälpa andra med dessa insikter, kanske i ett medarbetarsamtal, i en coachande verksamhet, som konsult inom organisations eller personlig utveckling, i ledarskaps & teamutveckliing eller rekrytering? Extended DISC ger dig ett verktyg med fantastiska möjligheter.

Support är viktigt, vårt mål att att du skall känna dig trygg i att vi alltid finns till din hjälp, alla arbetsdagar på telefon eller mail. Vi är även måna om att tillhandahålla vidareutbildning för er som vill.

Utbilda dig i verktyget utan några licensavgifter eller andra fasta kostnader, du köper endast de analyser du behöver.

Kursdatum Tider Boka Plats
Dag 1: Onsdag 14/9
Dag 2: Onsdag 21/9
Dag 3: Onsdag 12/10
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Boka plats
Centralt i Stockholms city
Dag 1 Tisdag 1/11
Dag 2 Tisdag 8/11
Dag 3 Tisdag 6/12

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Boka plats Centralt i Stockholms city


Kursen är upplagd så att du ska ha tid att reflektera och öva mellan lektionerna. Vi arbetar utifrån tesen att kunskap som tas in under en längre tid blir mer bestående. Lektion 3 fokuserar på grupparbeten och genomgång av egna case.

Alla deltagare får sin egen DISC-analys plus 4 profiler för eget arbete. Några fördelar med Extended DISC® är att verktyget finns på över 50 olika språk.

Du kan arbeta med flera olika typer av profiler:
  • Personprofil
  • Teamprofil
  • Arbetspar
Dessutom finns följande 10 rollprofiler. Kundservice, Säljstil, Chefsstil, Ledarstil, Gruppstil, Kontorsstil, Företagarstil, Projektstil, ITstil och Instruktörsstil.
Relaterade artiklar