Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Certifieringskurs arbetspsykologisk testning

Personlighetsformulär – "Reflector Big Five Personality"
Begåvningstest – "Connector Ability"

HUCAMAs certifieringskurs i arbetspsykologisk testning går på 2+1 dagar och inkluderar personlighetsformuläret "Reflector Big Five Personality" samt begåvningstestet "Connector Ability". Kursen ger rätt att administrera och tolka både personlighets- samt begåvningsprofil och genom-föra feedbacksamtal med testperson. Målgruppen för formuläret är yrkesverksamma chefer och specialister och är anpassat för användning i arbetslivet. Efter kursen får alla deltagare ett certifieringsdiplom och äger sedan rätt att genomföra kandidatåterkopplingar i egen regi.

Det är även möjligt att ta fristående kurs i begåvningstest. Kursen genomförs då på ½ dag. HUCAMA genomför även kontinuerligt skräddarsydda / företagsanpassade utbildningar.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara