Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Certifieringskurs i 360 graders feedback

Reflector 360 bygger på att en fokusperson (den som står i centrum för utvecklingsåtgärd) blir bedömd utifrån givna kompetenser/ beteenden av sin omgivning, från flera olika håll: kollegor, chef, underställda och ev. kunder. Kursen ger rätt att administrera och tolka en kompetensbaserad 360-rapport samt genomföra feedbacksamtal med 360-fokusperson. Kursen går på 1 dag.

Kraftfull individ- och ledarutveckling!

Undersökningar har visat att användandet av 360 graders feedbackformulär skapar ökad effektivitet och påverkar företagets lönsamhet positivt. Genom att låta individen skatta sig själv och sedan bli bedömd av omgivningen, närmaste chef, kollegor, underställda och kunder, får vi en objektiv bedömning som verkligen gör skillnad på sista raden.

HUCAMA erbjuder ett kompetensbaserat 360 multi-rater feedback verktyg, "Reflector 360" (Pi Company), som utgår ifrån HUCAMAs kompetensramverk.

Frågeformuläret skräddarsys med 10-15 (av totalt 43) kompetenser och tar ca 20 min att besvara. En detaljerad rapport gör resultatet lätt att tolka och återkoppla. Formuläret finns tillgängligt på 15 språk och är online-baserat.

För att använda HUCAMAs 360 graders feedbackformulär kan välja att certifiera sig och genomföra analys och återkoppling på egen hand, eller köpa denna tjänst av HUCAMA. Bland HUCAMAs testanvändare återfinns personalchefer, coacher, ledar-utvecklare m fl.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara