Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Certifikat Hospitality Management, FEI

Denna Certifikatkurs ger breda och nödvändiga kunskaper för medarbetare inom hotell-, restaurang- och konferenssektorn.

FEI:s Certifikat i Hospitality Management är en introduktionsutbildning för dig som arbetar inom hotell, restaurang och konferens. Den är lämplig för nyblivna medarbetare eller medarbetare som ska påbörja en befattning med utökade befogenheter eller större ansvar.

Utbildningen kräver inga teoretiska förkunskaper inom de ämnesområden som behandlas.

Certifikat Hospitality Management innehåller ett omfattande ekonomiavsnitt. Det ger förståelse för ekonomiska begrepp och samband inklusive redovisning, kalkyler och ekonomisk styrning. I avsnittet introduceras det lönsamhetstänkande - Revenue Management eller Yield Management - som tillämpas i de berörda branscherna. Vidare ingår ekonomiska ställningstaganden i samband med inköp; ett område som får ökad strategisk betydelse.

Utbildningen ger också kunskaper inom två juridiska områden av särskild relevans: avtalsrätt och arbetsrätt. I båda fallen ligger tyngdpunkten på hur lagar och avtal tillämpas i det dagliga arbetet.

Vidare behandlas de viktigaste "mjuka" frågorna som självinsikt, stresshantering och mångfald. Dessa tas upp i en positiv anda med målet att deltagarna ska få insikter i hur människor på en arbetsplats ska hjälpas åt för att uppnå gemensamma mål. Det viktigaste momentet avslutar kursen; försäljning och service är en förutsättning för framgång. Fokus är på kundmötet och kommunikation.

Fokus på tekniker och metoder

Du får en gedigen grund inom Hospitality Management. I kursen ingår teoriavsnitt, men fokus ligger på tillämpning av tekniker och metoder. Du lär dig genom verklighetstrogna praktikfall och genom att relatera till din arbetssituation.

Kursinnehåll Certifikat Hospitality Management

Ekonomi

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Redovisningens uppgifter och uppbyggnad
 • Förstå och tolka ekonomiska rapporter
 • Kalkylbegrepp
 • Ekonomisk styrning
 • Inköpsekonomi
 • Hur beräknar vi lönsamhet?
 • Praktiska övningar och simuleringar

Arbetsmiljö & människokunskap

 • Självinsikt som ger arbetsglädje för dig och andra
 • Att bidra till en hälsobefrämjande arbetsmiljö
 • Att hantera stress och vända det till något positivt
 • Mångfald som konkurrensfördel

Juridik

 • Avtalsrätt
 • Arbetsrätt
 • Kollektivavtal
 • Arbetstagarinflytande & arbetsledning
 • Anställningsförhållandets rätt
 • Arbetsmiljö och arbetstid

Service: försäljning och kundbemötande

 • Förmågan att möta andra människor
 • Effektiv kundkontakt
 • Säljande kommunikation
 • Att bygga och behålla kundrelationer genom förtroende och respekt

Efter kursen Certifikat Hospitality Management ska du:

 • ha god förståelse för ekonomiska begrepp
 • kunna analysera och tolka ekonomiska rapporter
 • förstå hur lönsamhet beräknas i din bransch
 • kunna utföra egna ekonomiska kalkyler
 • bättre förstå hur du kan bidra till företagets framgång
 • vara bättre rustad att möta stress i arbetet
 • kunna de mest relevanta momenten i avtals- respektive arbetsrätt
 • ha verktyg för att möta och kommunicera med kunder

Utformning för yrkesverksamma

Certifikat i Hospitality Management är utformad för att passa dig som har ett krävande heltidsarbete. Du kan välja att läsa kursen på två sätt: en kväll i veckan under tolv veckor dagtid i två tredagarsmoduler, totalt sex dagar Mellan passen/blocken läser du litteratur och bedriver självstudier.

Bygg på med fortsatta studier

Certifikat i Hospitality Management kan ses som en fristående utbildning, men den kan också utgöra ett första steg i din karriärutveckling. Efter utbildningen kan du fortsätta med Diplomerad Chef & Ledare - inriktning Hotell & Restaurang.

Relaterade artiklar

Ansök till Certifikat Hospitality Management, FEI


 
×