Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Chef och Ledare

Beskrivning

Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ledaransvar. Programmet ger en djupare insikt om dig själv, hur du uppfattas och hur du kan forma och synliggöra ditt ledarskap. Du får en större förståelse kring driva styrnings- och förändringsarbete och en fördjupad kunskap om det ekonomiska språket för att tydligare kommunicera verksamhetens centrala nyckeltal.

Programmet integrerar ledarskapets tre huvudperspektiv – affären, styrningen och ledarskapet. Mot slutet får du integrera och använda de olika momenten i en affärssimulering som knyter an till din egen verksamhet.

Programinnehåll

Varje modul har ett tema som integreras löpande i programmet.

  • Affären – verksamhetsstyrning och sambandet med företagets strategi och operativa konsekvenser
  • Styrning – finansiellt perspektiv med fokus på sambanden mellan ekonomiska rapporter, nyckeltal och hur dessa kommuniceras
  • Ledarskapets utmaningar – ditt personliga ledarskap, samverkan i ledningen, kommunikation och hur du motiverar dina medarbetare.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som har minst två års chefserfarenhet med exempelvis affärs-, personal-, produkt- eller utvecklingsansvar. Du kan tidigare ha gått ledarutvecklingsprogram och söker nu ett program som ger dig ett helhetsperspektiv med fokus på sambanden mellan affär, styrning och ledarskap. Programmet förbereder dig också inför att ta ansvaret över andra chefer på sikt.

Nytta för dig

Programmet syftar till att göra dig tryggare i din chef- och ledarroll, samt att utveckla och förbättra din förmåga att hantera dagliga utmaningar inom ledarskapet och den operativa verksamheten. Efter utbildningen har du kunskapen som krävs för att du ska kunna ta ett större ansvar i din organisation.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara