Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Chef- och ledarskapskurser hos Teknologisk InstitutArbetsmiljöledning

Arbetsmiljön är viktig och arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och tydligt uttalad. Här får du kunskaper att koppla arbetsmiljöarbetet till affärsverksamheten. Framgångsrika företag har ett gott och förebyggande arbetsmiljöarbete. Arbetsrättens område är brett och många gånger svårnavigerat. Se till att du har rätt kunskaper om lagar och regler och kan genomföra dina beslut på korrekt sätt. Vi erbjuder dig en praktiskt inriktad utbildning där din roll och dina frågor ställs i fokus.

Läs mer här

Ekonomi

Lär dig hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar och du är med och skapar en långsiktig och uthållig lönsamhet i verksamheten.Du får arbeta med hela ekonomiprocessen i din verksamhet, från att ta fram beslutsunderlag i form av kalkyler, använda dem för att ta fram en budget som du styr verksamheten med, till redovisning och uppföljning som ger dig underlag för nya kalkyler.

Läs mer här

Försäljning

Professionella inköpare kräver professioenlla säljare. Skaffa dig kunskaper för att kunna möta inköparna och göra fler och lönsammare affärer för ditt företag. Lär dig behärska hela säljprocessen och kunna använda den i ditt dagliga arbete. Du får kunskap om hur du ska arbeta för att nå en god relation till din kund, vilka beteenden som förbättrar respektive försämrar ditt säljarbete samt vikten av att vara uthållig och affärsmässig.

Lär mer här

Kommunikation

Kommunikation sker på mottagarens villkor. Lär dig konsten att övertyga på rätt sätt. Vi erbjuder utbildningar i konsten att att tala inför grupper, att kunna skriva på ett sätt som gör att du blir läst och förstådd och inte minst att du känner dig trygg i rollen. Här lär du dig knepen och genvägarna. Här får du den träning och kunskap du behöver.

Läs mer här

Kvalitet och Miljö

Här hittar du utbildningar inom kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 som är lämpande för dig som ansvarar för eller ska implementera ISO 9001:2015. Här finns även kunskaper inom praktisk kvalitetsrevision för dig som är eller vill bli internrevisor. Du som är kvalitetsansvarig titta extra på kursen FMEA- felefffektsanalys för konstruktion. Här hittar du även kunskaper hur man utför APQP, Advanced Product Quality Planning och genomför en PPAP (Production Part Approval Process) före tillverkning.

Läs mer här

Lean

Att införa Lean i din organisation ger en ökad lönsamhet med mer nöjda kunder och medarbetare. Utbildning Leanledaren - att införa Lean ger dig mycket goda kunskaper om hela Lean-filosofin samt en stor mängd praktiska råd och verktyg. Med denna kunskap kan du själv framgångsrikt införa de värdeskapande och effektiva Leanprocesserna. Utbildningen passar också utmärkt för dig som kommit en bit på väg i införandet av Lean.

Läs mer här

Ledarskap

Med våra utbildningar inom ledarskap säkerställer du din egen ledarkompetens, med allt från lagar och regler till förmågan att leda medarbetarna mot uppsatta mål. Kraven på dig som ledare ökar och du måste vara uppdaterad på alla områden. Titta extra noga på vår populära utbildningslinje Arbetsledning för dig som vill utvecklas och bli tryggare i rollen som ledare.

Läs mer här

Miljöledning

Inom området miljöledning hittar du bland annat utbildningar som; Den nya miljösamordnaren. Den vänder sig till dig som har, eller kommer att få, ansvar för miljöfrågor inom såväl offentlig som privat sektor. Vidare finns det mycket kunskap här att hämta inom miljölagstiftning, miljöbalken, riskanalyser, miljöledningsystem och miljörevision.

Läs mer här

Projekt

Fler och fler arbeten drivs i projektform och nyckeln till framgångsrika projekt är att leda projekt mot uppsatta mål, resultat, budget och deadlines. Detta ställer stora krav på dig som projektledare. Säkerställ att du har rätt förutsättningar att nå målen. Lika viktigt som att driva projektet framåt är att leda projektmedlemmarna och hitta den bästa gruppsammansättningen och dynamiken.

Läs mer här

Transport, Inköp och Logistik

Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten. Att bli så effektiv som möjligt i inköp samt även inom logistik, transport och distribution är således av stort värde. Effektivt inköpsarbete leder till stora besparingar. Vårt utbud sträcker sig från grundutbildning till specialutbildningar inom miljö, juridik, förhandling och ekonomi. Gör man en grundlig transportupphandling, jämför alla parametrar, finns möjlighet att reducera transportkostnaderna med 30 %.

Läs mer här

Relaterade artiklar