Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationEffektiv beslutsfattning
- Lär dig tillämpa beslutsmodellen och du kan sova gott om natten

"Efter 20 år som företagare och chef trodde jag inte kursen skulle ge så mycket. Efter en timme ändrade jag mig? Verksamhetschef åkeri"

Vill du:

  • Fatta heltäckande beslut
  • Analysera uppgiften snabbt och effektivt
  • Få en snabbare och effektivare väg från uppgift till lösande av den
  • Förbättra informationen i företaget
  • Alltid ha ett alternativ

Kursen ger dig:

  • En beprövad metod för beslutsfattning med ”omfall”
  • En modell för hur uppgift och mål formuleras utifrån ovanstående modell
  • Arbeta med ett beslut för ditt företag under kursdagen
  • Ett färdigt beslut med dig hem
  • Uppföljning efter kursen om tillämpningen

Utbildare: Lars Johansson, Instant Management, har under sina 25 år som chef och ledare arbetat fram verktyg för att organisera och ställa uppgifter och mål utifrån denna modell. Resultaten av detta har varit bättre trivsel och högre effektivitet. Modellen lämpar sig för alla verksamheter.

Datum: 25 oktober 2012
Tider: Kl 9-15
Plats: Gate 25, Pilgatan 25, Ängsgärdet, Västerås
Pris: 3200 kr inklusive lunch, förmiddags och eftermiddagsfika, utbildningslitteratur samt individuell uppföljning av utbildningsledaren. Alla priser exkl. moms. Medlemmar i Club Gate 25 erhåller 15% rabatt.

Anmälan: Mejla till info@instantmanagement.se namn på deltagare, e-postadress, telefon samt faktureringsadress till i. Ange även eventuella kostavvikelser.

Betalning: Utbildningsavgiften betalas i förskott mot faktura, vilket skickas ut vid anmälan.
Vid av- eller ombokning 2-4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50% av utbildningsavgiften, och vid av- eller ombokning 2-0 veckor innan utbildningsstart debiteras 100% av utbildningsavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person. Vid eventuell inställd utbildning återbetalas hela avgiften.

Relaterade artiklar