Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården

- Utvecklingsarena för chefer inom hälso- och sjukvården

Beskrivning

Det här är programmet för dig som vill stärka dig i rollen som chef i vården genom att utveckla dina kunskaper inom styrning, ekonomi, organisering och ledning. Programmet utgår från de speciella förutsättningarna inom hälso- och sjukvården. Mötet mellan akademi och praktik och erfarenhetsutbyte med andra chefskollegor ger dig nya perspektiv, insikter och kunskaper som ökar din förmåga att leda och utveckla din verksamhet.

Programinnehåll:

  • Perspektiv på sjukvården och dess omvärld
  • Ekonomi och verksamhetsstyrning
  • Hälsoekonomi och etik
  • Ledarskap och organisation

Programmet vilar på Handelshögskolans akademiska plattform och bygger på lång erfarenhet av chefsutveckling inom hälso- och sjukvården. Medverkande från akademin och praktiken bidrar med olika perspektiv och kunskaper och deltagarnas utmaningar och verklighet är en viktig utgångspunkt för programmet. Efter programmet har du verktygen för att säkerställa en positiv utveckling inom den egna organisationen.

För vem:

Programmet vänder sig till dig som är chef med verksamhetsansvar inom sjukvården. Du har personalansvar, och budget- eller resultatansvar.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara