Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Civilingenjörsprogrammet del I Affärsekonomi

Är du civilingenjör eller har motsvarande naturvetenskaplig utbildning och behöver en bredare kunskap för att bidra till verksamhetens utveckling?

Beskrivning

Civilingenjörsprogrammet är en ledarskapsutbildning i två delar speciellt framtagen för ingenjörer. Programmet stärker din kompetens inom affärsekonomi och affärsutveckling och kompletterar din högre tekniska utbildning med den företagsekonomiska kompetens som krävs för att leda verksamheten.

Civilingenjörsprogrammet del 1 – Affärsekonomi ger dig en ökad förståelse för hur affärsekonomi och verksamhetsstyrning utformas och används i olika typer av företag och organisationer. Med det ekonomiska språket kan du påverka verksamheten och driva dina idéer framåt

Programinnehåll:

  • Affärsredovisning
  • Verksamhetsstyrning
  • Praktiska övningsexempel och projektarbete

Efter utbildningen har du en ökad förmåga – och verktygen – att analysera och lösa företagsekonomiska problem. Du känner dig bekväm med företagsekonomiska begrepp, kan fatta bättre grundade affärsbeslut och driva både dina idéer och verksamheten framåt. Programmet ger dig även tillgång till ett unikt nätverk.

För vem:

Programmet vänder sig till dig som har några års yrkeserfarenhet och är utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller har motsvarande naturvetenskaplig högskoleutbildning.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara