Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Coach of Sweden

Nu startar nästa COACHA I GRUPP med/eller utan FÖRDJUPAD COACHNING

Väljer du båda kurserna, ger CCE-utbildningen dig 40* utbildningspoäng för certifiering hos ICF, International Coach Federation. Kursen vänder sig till alla som arbetar med grupper/team, vill fördjupa sin coaching eller lära sig ett coachande förhållningssätt.


Tillsammans innehåller kurserna:

  • Hur du coachar en grupp / team.

Vi identifierar skillnader och likheter med individuell coaching men framförallt hur coaching hanteras i grupp.

  • Hur man coachar individuellt i grupp eller team.

Gruppen tränar på ett coachande förhållningssätt, närvaro, lyssnande, empati och får på köpet bl a en fantastisk sammanhållning.

  • Hur du coachar utan svar

Hur du kan visa coachingens effektivitet även om du inte får några svar från den som coachas

  • Fördjupad coaching – individuellt och i grupp / team.

Hur du kan ta coachingen till nästa nivå, bli ännu effektivare och få ännu bättre resultat med verktyg för bland annat perspektivbyte och hinder

Utbildningen hålls av Sara Widlert, MCC, Master Certified Coach (International Coach Federation) som har cirka 4.000 coachtimmar varav ungefär hälften i gruppcoaching.

Omdömen från tidigare deltagare

"Sara har ett magiskt sätt att förmedla sin kompetens inom gruppcoaching. Kursen lyfte definitivt min coaching till en högre dimension" (coach).

"Ofattbart mycket mer enn jag konne forestille meg av nye verktöy, coachförhållningsätt och energi enn forventad. Kanon!" (norskcoach)

"Du får verktyg som du direkt kan omsätta i praktiken. Det här är grunden i ett coachande förhållningssätt. Erfaren, kunnig & karismatisk ledare." (PCC-coach)

Kurstillfällen och pris

Coacha i grupp Fördjupad coaching
Stockholm18 - 20 februari + 5 september
2 – 4 september + 20 februari 2014
6 september
21 februari 2014
Malmö4 - 6 mars + 19 september
7 – 9 oktober + 6 mars 2014
20 september
7 mars 2014
Göteborg15 - 17 april + 7 november
4 – 6 november + 10 april 2014
8 november
11 april 2014
Österlen15 - 18 juli19 juli

Båda kurserna 15.000:- + moms (1.000:- rabatt) 5 dagar

Gruppcoaching 12.400:- + moms 4 dagar

Fördjupad coaching 3.600:- + moms 1 dag

Anmäl dig här

Läs mer om utbildningarna på www.coachofsweden.se

Relaterade artiklar