Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Coachande ledarskap

Målet med coachande ledarskap är att motivera medarbetare att utvecklas, förändra och nå mål. Din uppgift som ledare är att handleda dem i att sätta mål och att nå dem. Genom att lyssna, fråga, ge uppgifter och återkoppla utvecklar du medarbetarens förmåga att agera självständigt och ta ansvar för egna problem och mål. Genom ett coachande förhållningssätt i vardagen motiverar du gruppen och dig själv att utvecklas och prestera ännu bättre.

Syftet med kursen är att du ska känna dig mer säker när du börjar coacha och motivera dina medarbetare. Genom kursens konkreta metoder, praktiska träning och återkoppling kan du genomföra svåra samtal, medarbetarsamtal och utvecklingssamtal. Du lär dig utveckla din grupp och medarbetare så de når sina mål. Du använder coachande förhållningssätt som gör att medarbetarna blir mer självgående och hittar vägar när de kört fast. Med coachning och budskap som motiverar blir du en förebild som stärker medarbetarnas förtroende för dig.

EÅP® - Effektivt åtgärdsprogram

En utbildning utan ett åtgärdsprogram är enligt vårt sätt att se det ingen riktig utbildning. Effektivt Åtgärdsprogram EÅP® är ett unikt webbaserat verktyg som förlänger din utbildning med 8 veckor. Under denna period arbetar du aktivt med att bearbeta brister, byta vanor och nå uppsatta mål. När du bokar en öppen utbildning hos oss ingår alltid EÅP®.

Ur agendan

  • Vad är coachande ledarskap?
  • Förebild som ledare
  • Mod att förändra
  • Coachens roll och uppgifter
  • Samtal som skapar resultat
  • Hantera svåra situationer
  • Kommunicera rakt och tydligt
  • Ge och ta emot feedback
  • Coachande förhållningssätt
  • Budskap som motiverar

Föreläsare Jan Kronkvist

Jan är en duktig pedagog och vet hur man skapar varaktig inlärning och affärsnytta. Jans unika mix av utbildare och skådespelare gör att Jan har förmågan att iscensätta verklighetstrogna situationer vilket skapar en effektiv inlärning. Jans kompetens bygger på 14 års erfarenhet och över 700 genomförda utbildningar inom kommunikation, ledarskap, kundbemötande och retorik.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara