Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är att inse vad man själv kan förändra för att få andra att göra det man vill att de ska göra. Att hjälpa andra att hitta sin egen inre drivkraft och motivation genom att anpassa eller ändra på sitt eget sätt att vara utifrån person och situation.

Är det här du?  Det här är kurs för dig som arbetar som chef, projektledare eller på annat sätt jobbar med andras utveckling. Du vill få handfasta tips, tankar och idéer som du direkt kan gå hem och använda i ditt dagliga arbete

"Utan reflektion - ingen utveckling" 

Innehåll: Ledarskap för oss är ett praktiskt hantverk som kräver mod, kunskap, energi och förmåga att kommunicera.

Därför kommer du att jobba med att:

 • Förstå grunden i hur man coachar – nå andra människor där de är
 • Sälja in tankar och idéer
 • Leda möten effektivt
 • Skapa ett effektivt och stimulerande arbetsklimat
 • Hjälpa andra att hitta sin egen drivkraft och motivation
 • Nå fram till olika personlighetstyper
 • Få kunskap om olika lärstilar
 • Ställa krav på ett tydligt och positivt sätt
 • Ge tydlig, konkret, konstruktiv kritik som leder till utveckling
 • Skapa utveckling genom relationer
 • Förstå vikten av att följa upp
 • Se olikheter i grupp
 • Skapa tydlighet om ert fokus i verksamhet - kommunicera mål och visioner
 • Ha kraft till att ständigt utveckla och förändra rutiner och arbetssätt i vardagen
 • Vinna tid genom att bli mer effektiv i din kommunikation
 • Prata kring myten om det perfekta ledarskapet
"Var är du i ditt ledarskap idag –  och vart vill du komma?"       

Vi utgår ifrån DISK* analysen så att alla har en gemensam bas och sedan anpassar vi kursen efter era specifika frågeställningar och utvecklingsbehov.

*DISKanalysen besvaras via webben

William Moulton Marstons DISK modell. Det beskriver en individs naturliga beteende (grundbeteende) samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). De olika beteendesätten illustreras med hjälp av pusselbitar och färger.

DISK; D = Dominans, I = Inflytande, S = Stabilitet, K = Konformitet (följsamhet).

Efter genomgången kurs finns möjlighet att köpa till personlig coachning.

Hotellbokning:   Detta är en internatkurs, när du gör din kursbokning gör du automatiskt också en hotellbokning på en natt. Skulle du behöva två nätter alternativt inte kunna bo där av någon anledning, kontakta oss per telefon 08-26 46 02. Priset inkluderar DISK-analysen, om du redan har gjort den och kan ha med din analys avgår 750:-.

Pris SEK 12.900:- exkl moms inkl mat & logi en natt

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara