Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

CoachCompanions internationella Certifieringsprogram

internationella Certifieringsprogram

Beskrivning

Vill du ta din professionella coaching till nya nivåer och bli internationellt certifierad? Och samtidigt öka din egen självinsikt och på djupet finna din egen kraft och potential?

Då är vårt certifieringsprogram helt rätt för dig.

Under den här utbildningen fokuserar vi på ICF:s 11 kärnkompetenser och tar dem till en ännu djupare nivå än i PCC utbildningen.

För vem passar utbildningen?

Diplomerade coacher som vill bli ACC eller PCC certifierade alt. certifierade coacher som behöver behålla sin certifiering genom ett antal utbildningstimmar. Oavsett certifieringsnivå är det samma fortbildning. Det som skiljer ACC och PCC är antalet erforderliga klienttimmar – minst 100 för ACC och minst 750 för PCC.

Ämnen du läser

8 utbildningsdagar med 1 dag/månad
För och eftermiddagsfika under utbildningsdagarna
Handledning vid behöv
Deltagarna uppmuntras att coacha varandra parvis mellan utbildningsdagarna
Deltagare i Malmö och Stockholm får kostnadsfritt låna våra samtalsrum för den parvisa coachningen
För deltagare som går mot PCC certifiering ingår också 5 mentorcoach timmar

Om utbildaren

CoachCompanions utbildningar bygger på många års coacherfarenhet, både i Sverige och internationellt. Och vi använder oss av våra egna unika modeller och koncept. Vi vet att professionell coaching gör skillnad och därför vill vi dela med oss av vår kunskap och erfarenhet till så många som möjligt.

Startdatum

Malmö: 15 oktober
Stockholm: 20 oktober

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara