Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Coaching

Det unika med LQ-Coaching är balansen mellan ett helhetsperspektiv och att gå på djupet i olika frågeställningar.

Vår beprövade modell och process leder till ökad förståelse för egna tankar, känslor och beteenden och deras ursprung och hur vi förhåller oss till omvärlden.

Som underlag använder vi vårt forskningsbaserade instrument, Leader Intelligence Questionnaire, ett verktyg för självskattning och 360-feedback.

Relaterade artiklar