Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Coaching i ledarskapet, Företagsuniversitetet

  • coacha aktivt för bättre ledarskap
  • upptäck dina medarbetares kvaliteter
  • så ger du insikter och motiverar

Att skapa förutsättningar för ett gott arbete genom att vägleda och stödja så att varje medarbetare kan utnyttja sin fulla potential ingår i det moderna ledarskapet. Coaching innebär att lyssna, ställa frågor och ge feedback på ett sätt som utvecklar medarbetarna.

Kursen ger dig kunskaper om vad coaching innebär i det dagliga ledarskapet. Stor tonvikt läggs vid de tre grundpelarna i coaching: ställa frågor, lyssna och ge feedback.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med ledarskap och som vill lära dig att leda genom coaching.


Relaterade artiklar