Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Coaching i Näringslivet, Coach Utbildning


Lär dig coacha i näringslivet

Skynda och anmäl dig eller någon medarbetare till nästa kursstart

Utbildningen ges i 5 st moduler om 2 dagar. Hör av er för mer information om nästa utbilningstillfälle.

Coaching i Näringslivets program är certifieringsgrundande och omfattar totalt 10 dagar (5X2dgr) och pågår under cirka fem månader. Du blir alltså diplomerad affärscoach hos oss och kan sedan, om du vill, certifiera dig hos ICF eller EMCC.


De som går och har gått vår utbildning är

  • Chefer och ledare som vill utveckla sitt ledarskap
  • Konsulter som vill ha coachingmetoden i sin verktygslåda
  • Företag som vill utbilda interncoacher
  • Personer som vill arbeta professionellt som coacheri egen regi

Har du frågor så kontakta gärna oss!

Pia Lanneberg & Renee Manne
Kursledare och certifierade affärscoacher

Relaterade artiklar