Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Coachingkurs

Att coacha andra och ibland sig själv

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om vad coaching egentligen är och hur man gör i praktiken. 

Är det här du?

Du arbetar kanske som chef, ledare eller administratör. Det viktigaste är att du ofta behöver coacha såväl din omgivning som dig själv, och att du vill lära dig hur man gör för att nå bästa resultat. Att motivera och leda andra till att ständigt vilja ge det lilla extra, är något man alltid behöver arbeta med och få inspiration till. 

Innehåll

Du får lära dig grunderna för vad som är coaching och i vilka situationer du kan använda hela eller delar av ett coachande förhållningssätt.  Du får tips, konkreta verktyg och mycket praktisk träning för att bli bättre på att coacha och hjälpa individer/grupper att framtidsfokusera, tydliggöra mål, motivera/engagera och lösa problem eller finna nya uppslag. Coaching är ett enastående bra verktyg att ha till hands.

Vi tränar på att

  • Lyssna på flera nivåer och hålla fokus.
  • Ställa kraftfulla frågor och utforska även det som inte är helt uppenbart.
  • Utforska möjligheter och hinder på ett konstruktivt sätt.
  • Hitta drivkraft och motivation till förändring och utveckling.
  • Uppmuntra och fokusera på det positiva.
  • Styra samtal, sammanfatta och gå framåt mot önskat mål.

Att coacha grupper

Vi går igenom vilken skillnad det är mellan enskilda coachingssamtal och coaching i en grupp samt vad som är viktigt att tänka på för att nå fram till alla och hålla engagemanget uppe.

Praktik

Under hela kursen kommer vi att varva teori och praktik. Du får många möjligheter att träna på att coacha i en mängd olika situationer och både ge och ta emot återkoppling. Antalet kursdeltagare är begränsat till 8, eftersom den här typen av kurs kräver mycket personlig återkoppling.

Pris SEK 9.800:- exkl moms

Tid & Plats:

13-14 april 2015 Stockholm, Dag 1 börjar 09.00-17.00 och dag 2 08.30 - senast 16.30

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara