Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationUtvecklingsprogram för ledningsgruppen

En väl fungerande ledningsgrupp kan ta din verksamhet till oanade höjder och bli ett lyft för hela företaget. Men ... som med alla relationer krävs arbete, tid och intresse för att gruppen ska bli ett team med kreativa och engagerade människor. Individer som trivs i varandras sällskap trots alla olikheter.

Programmet vänder sig både till ledningsgrupper och styrelser som behöver en nystart och till nybildade grupper som vill få en genväg till ett väl fungerande team.

Programmet ger

 • Klarhet i riktning och vägval för framtiden
 • Tydliga visioner på individ- och gruppnivå
 • Ökad förståelse för varandras olikheter, sätt att arbeta och fatta beslut
 • Förbättrad kommunikation och samarbete
 • Nya arbets- och förhållningssätt i ledningsgruppen
 • Effektivisering av tid och arbetsuppgifter
 • Identifiering av energiläckage och stöd att täppa till dem
 • Inspiration, energi och mod att ta tag i nödvändiga förändringar
 • Verktyg för att coacha personal och få engagerade medarbetare
 • Tid för eftertanke och reflektion
 • Konkreta handlingsplaner på individ, ledningsgupp och företag/ organisationsnivå

Programinnehåll

Introduktion, 2 tim
Första träffen görs på ett ledningsgruppsmöte. Vi samtalar om mål och förväntningar på programmet.

Individuell coaching, 2 tim/pers

Vid den individuella coachingen går vi igenom vart är jag på väg, vad vill jag verkligen? Vi identifierar områden för utveckling. Träffen genomförs innan grupptillfällena tar vid.

Dag 1 - Kartläggning av ledningsgruppen

09.00-16.30
Samtal om insikter och mål från den individuella coachingen.
 • Myers Briggs personlighetstyptest
 • Ökad förståelse för olika personligheter och hur jag utifrån det kan möta och vara ett stöd för teammedlemmar och med- arbetare på ett konstruktivt sätt

Dag 2 - Framgångsrik kommunikation och samarbete

09.00-16.30
Utveckling av ledningsgruppens arbetssätt och samarbete
 • Vi lär oss konkreta verktyg inom kommunikation
 • Grupprocesser och gruppdynamik
 • Vem vill jag vara som ledare/coach och teammedlem - personlig kartläggning

Dag 3 - Coaching som verktyg

09.00-16.30
Grunder och förutsättningar för framgångsrik coaching.
 • Coachande förhållningssätt som företagskultur
 • Hur skapar jag en god miljö för det coachande samtalet?
 • Hinder och hur dom överbryggs
 • Hur fungerar den inre kritikern i mig som ledare och hos mina medarbetare?
 • Att arbeta med feedback
 • Praktiska övningar

Dag 4 - Workshop - gå från ord till handling

09.00-ca 20.00
Vi tar med oss insikter, mål och visioner från den individuella coachingen och gruppdagarna.
 • Konkretisering av visionerna
 • Vi identifierar områden för handling på individ, grupp och företag/organisationsnivå
 • Ledningsgruppens nästa steg - konkret handlingsplan

Vi avslutar programmet med en gemensam middag.

Kvällsaktivitet
16.30-23.00
Efter dag 1, 2 eller 3 genomför vi en kvällsaktivitet tillsammans med Gindikon - grupp och individutvecklarna.

Relaterade artiklar