Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

COBIT

Beskrivning

COBIT® (Control Objectives for Information and Related Technology) är ett ramverk för styrning och kontroll av IT-organisationen. Du lär dig närmare hur ramverket fungerar, processer och får en inblick i vad man ska göra med sin IT-organisation.

För vem passar utbildningen?

Kursen passar dig som är:
verksamhetsledare, ledare inom IT, IT-revision, IT-säkerhet, riskhantering, controllers, ITIL-processägare och compliance-konsulter, alla som hjälper organisationer med externa efterlevnadskrav såsom Sarbanes-Oxley, HIPAA, BASEL II etcetera.

Ämnen du läser

Behovet och kunna definiera vad effektiv och ändamålsenlig styrning och kontroll är
De största utmaningarna med att använda IT som möjliggörare
Fördelarna med COBIT 5 och varför COBIT 5 är lämpligt att applicera för att styra och kontrollera IT-verksamheten
Förståelse om COBIT 5, dess principer och dess ingående komponenter
Metoden för att införa COBIT 5 och dess ingående komponenter
Veta hur COBIT 5 kan användas med andra normer och vedertagna standarder, samt relationen mellan COBIT 4.1 och COBIT 5

Om utbildaren

Dataföreningen kompetens erbjuder yrkesverksamma inom IT, verksamhetsledare och affärsutvecklare marknadens bästa utbildningar. Detta uppnår vi genom att samarbeta med Sveriges ledande och tongivande experter inom IT, verksamhetsutveckling och management.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara