Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Compliance

Kursen leds av advokat Marie Friman som i kursen ger praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera ditt dagliga arbete. Varmt välkommen!

Kursbeskrivning

Regelströmmen från EU kräver ständiga förändringar av företagens interna regelverk. I flera av de nya regelverken lyfts kontrollfunktionernas roll och ansvar fram ännu tydligare än tidigare.

Vilken kontrollfunktion ska egentligen göra vad? Hur ska compliancefunktionen kunna känna sig komfortabel med sin insats ifråga om företagets regelefterlevnad?

Kursen ger dig praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera ditt dagliga arbete och vi diskuterar vad som kan förväntas av en compliance officer i olika slags krislägen. Vi visar hur en riskanalys görs i praktiken och ger konkreta exempel på tillsynsmyndighetens förväntningar på utformningen av kontroller och rapporter.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Compliance roll i den interna kontrollmiljön
  • Arbetsmetodik - riskinventering och complianceplanering
  • Rapportering och ansvar
  • Outsourcing, regtech, m.m.

Föreläsare

Marie Friman, advokat, Apriori Advokatbyrå

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ansvariga eller anställda inom compliancefunktionen i finansiella företag samt konsulter som arbetar med complianceuppdrag eller som kan komma att göra det.

Relaterade artiklar

Ansök till Compliance, VJS Karnov Group


 
×