Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Cookies och andra spårningstekniker - juridik och praktik


Med omfattande erfarenhet av juridiken som styr hantering av cookies och andra spårningstekniker föreläser Anna Eidvall och Karin Schurmann utifrån ett praktiskt perspektiv. Välkommen!

Cookies och andra spårningstekniker gör det möjligt för verksamheter att t.ex. mäta webbtrafik och rikta personaliserad marknadsföring. Ofta aktualiseras både lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och GDPR vid användandet av cookies. Även andra lagar såsom marknadsföringslagen kan aktualiseras. Både europeiska tillsynsmyndigheter och EU-domstolen har de senaste åren varit aktiva när det gäller cookies. Vi har sett nya och uppdaterade cookievägledningar samt en mängd tillsynsbeslut och domar med höga sanktionsavgifter som följd vid brister i hanteringen.

Syftet med seminariet är att ge deltagaren en inblick i regelverken som omger cookies samt en uppdatering kring vad som händer på området. Under seminariet ges deltagaren också praktisk och användbar information kring vad en verksamhet kan göra för att sänka risken för brott mot reglerna, och därmed även sänka risken för höga sanktionsavgifter och andra oönskade konsekvenser.

Efter genomgången kurs kommer deltagaren att förstå och kunna tillämpa regelverket i praktiken och har erhållit verktyg för att praktiskt hantera de cookiefrågeställningar som kan uppkomma i en verksamhet.

Frukostseminariet behandlar bl.a.:

  • Fördjupning i relevanta delar av LEK och GDPR
  • Risker med användandet av cookies och andra spårningstekniker
  • Praktisk information kring hur man kan ta sig an sin verksamhets hantering av cookies
  • Diskussionsuppgifter gällande praktiska utmaningar och framtiden för cookies

Till alla verksamheter (privata och offentliga) som använder cookies eller andra spårningstekniker. Seminariet riktar sig till dataskyddsombud, dataskyddsansvariga, bolagsjurister, ansvariga för marknadsföring och/eller analys, kommunikatörer och andra som arbetar med hemsidor, appar etc. Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har grundläggande kunskap i GDPR och dataskyddsregelverket.

Föreläsare

Anna Eidvall är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom integritet & dataskydd. Anna arbetar branschöverskridande och erbjuder praktisk rådgivning kring ett komplext regelverk baserat på varje företags unika förutsättningar, med hänsyn till individens integritet.

Karin Schurmann är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom integritet & dataskydd. Hon har omfattande erfarenhet av branschöverskridande strategisk rådgivning på området och håller regelbundet föreläsningar och utbildningar samt leder juridiska nätverk inom sina specialistområden.

Relaterade artiklar