Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Corporate Responsibility

Beskrivning

Sveriges första certifierbara styrelseutbildning inom CSR och hållbart företagande lanseras nu av StyrelseAkademien, Mannheimer Swartling och hållberhetsexperterna UpHigh. En långsiktig överlevnad i en värld där ingen lever eller gör affärer i ett isolerat perspektiv ställer krav på ett ansvarsfullt företagande. Ett företag där styrelsen engagerar sig i en dagordning som bejakar hållbarhet och fokus går från reaktiv skademinimering till att istället anta strategier som proaktivt inkluderar omvärld och intressenter är ett hållbart företag.

För vem passar utbildningen?

Styrelseledarmöter.

Ämnen du läser

CSR och hållbart företagande.

Om utbildaren

StyrelseAkademien är en sammanslutning av personer med det gemensamma intresset att verka för bättre styrelsearbete i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av ett antal ideella föreningar i olika delar av landet sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara