Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Allt fler företag förstår att de behöver arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR) samtidigt som det finns ett uppdämt behov av att lära sig hur företag skapar ökad lönsamhet genom sitt CSR-arbete. Det handlar om att företagen ska respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder.

VeaLearn erbjuder ett par diplomerade utbildningar samt facklitteratur inom CSR-området.

Målgrupp: Beslutsfattare inom näringslivet som vill öka sin förståelse för CSR samt dess roll i värdebyggandet

DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE

  • Affärsutveckling genom corporate reputation
  • CSR – Corporate Social Responsibility
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara