Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

D-HLR-(Hjärt och lungräddning), Fältsjö utbildning

Vi utbildar kursdeltagare från små till stora företag samt privatpersoner. För kostnadsförslag och tidsbokning ber vi Er vänligen kontakta oss!

D-HLR-(HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING)

  • Grundläggande utbildning i första hjälpen och handhavande av defibrillator.
  • Praktiska Övningar med defibrillator efter genomgången utbildning.
  • Kursbevis i DHLR utfärdas.

Utbildningstid: 6 timmar
Kostnad: 1000kr+moms/person

 

Relaterade artiklar