Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Den mångkulturella måltiden

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle med influenser från andra länder, kulturer och religioner. Det förändrar våra matvanor och ger oss nya traditioner. Måltiden är viktig för alla och en arena där vi kan mötas i samtal och dialog. 

I kursen lär vi känna våra olikheter och likheter. Med utgångspunkt från de fem största världsreligionerna ger vi bakgrunden till varför vi väljer att köpa, tillaga och servera livsmedel på olika sätt. Kunskap som ger nya möjligheter.

Utbildningsinnehåll

• Det mångkulturella samhället
• Råvaror från jordens olika klimatzoner
• Måltiden ur de fem världsreligionernas perspektiv 
• Traditioner kring måltiden
• Praktiska lösningar i skola och äldreboende
• Provsmakning eller matlagning

Denna utbildning kan kompletteras med praktisk utbildning

Målgrupp

Utbildningarna vänder sig till alla som arbetar inom måltidsverksamheten samt pedagoger och omsorgspersonal.

Kontakta oss för diskussion, planering och kostnadsförslag.

Relaterade artiklar