Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Det Coachande Ledarskapet med Diplomering, CoachCompanion


Beskrivning

Hos oss har du en unik möjlighet att få en grundlig utbildning i det coachande ledarskapet som samtidigt är certifieringsgrundande. De första nio utbildningsdagarna är gemensamma med deltagare i diplomutbildningen. Därefter går DCLM deltagarna efter diplomeringen vidare till sina två sista dagar vilka enbart har fokus på coaching i ledarrollen Detta upplägg säkerställer att deltagaren får sin diplomstatus och är därmed fri att satsa mer professionellt på coaching om han så önskar. Deltagaren får också en god självinsikt genom alla övningar som görs under diplomutbildningen vilket är en förutsättning för gott ledarskap. Forskning visar, att coaching i ledarrollen förbättrar resultaten, prestandan, utvecklar samarbetsförmåga och stärker teamkänslan. Här finns mycket att vinna för en coachande ledare!

Syfte

Syftet med dessa två dagar är att deltagaren ska få förståelse för hur coaching kan förenas med andra roller i en ledarposition, alt. specialist position, se nedan, samt träning i hur det kan ske i hans egen situation.

Målgrupp

Den självklara deltagaren i DCLM är personer som har en formell ledande befattning. Men det kan också vara personer som behöver kombinera coaching in i en specialist roll, t.ex. konsult eller rådgivare. Andra går den för att de vil lutveckla sin entreprenöriella förmåga eller med främsta fokus att kunna leda sig själv för att därmed sen kunna leda andra. Blandningen av olika deltagaren ger mervärde.

Kursinnehåll

Propellermodellen med rollerna chef, ledare och coach presenteras och tränas. Nödvändiga kompetenser och förutsättningar för det coachande ledarskapet gås igenom. Förmågan att kunna förena chef, ledare och coach i olika situationer tränas, t.ex. oplanerade samtal, svåra samtal, konflikter och gruppcoaching.

Startdatum

Malmö: 10 september
Stockholm: 21 september

Relaterade artiklar