Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Det coachande ledarskapet i projekt

Se till att dina medarbetare når sin fulla potential! I den här kursen utvecklas din förmåga att coacha dina medarbetare till bättre resultat.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Kunna använda verktyget coaching som en naturlig del i ditt ledarskap
 • Ha en ökad medvetenhet om ditt eget sätt att kommunicera och coacha
 • Känna dig trygg med att använda coaching som verktyg för att nå uppsatta mål

Kursbeskrivning

Att utnyttja den fulla potentialen hos varje medarbetare och därmed få full utväxling av sitt projektteam borde vara varje projektledares mål. Vi vet att det coachande ledarskapet kommer att hjälpa dig som projektledare att närma dig detta mål.

Den här utbildningen ger dig en möjlighet att utveckla din förmåga att coacha dina medarbetare. Vi kommer under två dagar att förse dig med en blandning av kortare föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Du kommer att få en god förståelse för coachingens grunder och träning i att utföra coachande. Vi arbetar praktiskt med din egen verklighet som utgångspunkt och du kommer att få många möjligheter att pröva på att coacha i olika situationer.

Moment

Rollen som coach – vad innebär det att vara

 • stöd för andra
 • att coacha medarbetare
 • att coacha och att ha ett coachande ledarskap; likheter och skillnader

Coaching-samtalet

 • frågeteknik
 • aktivt lyssnande
 • sätta mål för samtal
 • samtalsstruktur

Kommunikation

 • transaktionsanalys (TA)

Övningar och praktisk träning

 • vi prövar frågeteknik
 • vi prövar aktivt lyssnande
 • vi prövar att sätta mål i ett samtal
 • vi prövar struktur för coaching
 • vi övar på att ge feedback
 • egen analys; styrkor och utvecklingsområden

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som tänker dig en framtid som projektledare, eller för dig som varit projektledare ett tag och vill förankra dina kunskaper.

Även personer i andra roller med stark koppling till projektverksamheten, såsom projektsponsorer, styrgruppsmedlemmar, resursägare, processägare, kvalitetsansvariga och mottagare, kan dra nytta av utbildningen. 

Relaterade artiklar