Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Diplomutbildning i professionell coaching

Godkänd för senare internationell ICF certifiering

Alltfler börjar upptäcka fördelarna med en grundlig utbildning i professionell coaching. Oavsett om du vill utveckla ditt coachande ledarskap, arbeta som professionell coach eller använda coachverktygen i ditt yrke och/eller privat liv.

För vem passar utbildningen?

En stor fördel som våra kursdeltagare uppskattar med våra utbildningar är att grupperna är så heterogena. Här finns såväl den fd. VDn som vill sadla om, konsulten, projektledaren, pedagogen, HR specialisten, terapeuten för att nämna några. En del har sysslat med coaching tidigare utan att ha coachutbildning medan andra kommer från helt andra områden. Det skapar dynamik och stort erfarenhetsutbyte gruppdeltagarna emellan. Alla har sina unika erfarenheter att dela med sig av. Även om det är en grundutbildning i professionell coaching är deltagarna oerhört kompetenta med stor livsvisdom och yrkeskunskap. Det tar vi tillvara i utbildningen och bygger coachkompetenserna vidare på var och ens unika plattform.

Syfte

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska kunna behärska de av ICF definierade 11 kärnkompetenser som professionell coaching bygger på.

Utbildningen avslutas med en diplomeringsdag för kvalitetssäkring av våra professionella coacher. För de som önskar går det sedan att antingen anmäla sig till fortbildning i det coachande ledarskapet (Se vidare – Coachande ledarskap för coacher) eller gå mot internationell certifiering (se vidare – Att bli internationellt certifierad coach)

Program och tid

Utbildningen baseras på ICF:s 11 kärnkompetenser och är totalt på 9 dagar varav sista dagen är diplomeringsdagen.

Det finns två alternativa upplägg:

2 utbildningsdagar/månad (1 modul) över totalt 5 månader (2+2+2+2+1 dagar)

Intensivutbildning – 5 + 3 + 1 utbildningsdagar inkl. diplomeringsdag med ett par månaders mellanrum mellan dagarna

Intensivversionen passar de som av olika anledningar har svårare att vara med under vår- och höstperioden på grund av arbete/skola.

Intensivutbildningen har samma innehåll som alternativ 1.

Startdatum

Malmö: 10 september
Stockholm: 21 september

Om utbildaren

CoachCompanions utbildningar bygger på många års coacherfarenhet, både i Sverige och internationellt. Och vi använder oss av våra egna unika modeller och koncept. Vi vet att professionell coaching gör skillnad och därför vill vi dela med oss av vår kunskap och erfarenhet till så många som möjligt.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara