Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Det delegerade Arbetsmiljöarbetet

Beskrivning

Den här kursen kommer att ta upp nya regler i föreskrifter och AML! Utökade sanktionsavgifter vid oaktsamhet t ex okunskap. Du kommer få med dig den kunskape du behöver i ditt arbete!

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som är chef, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöhandläggare, personalchef m fl.

Ämnen du läser

arbetsmiljöarbetet

 • Arbetsmiljöansvar & Straffrättsligt ansvar
 • Personligt straffansvar & Företagsbot
 • Nya regler i arbetsmiljölag och föreskrifter
 • Sanktionsavgifter
 • Skyddsombudsrollen
 • Uppgiftsfördelning i teori och praktik
 • Förändringar med hälsan i behåll
 • Gemensamt arbetsställe
 • Inhyrda & Entreprenörer
 • Samordningsansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunskapsspel

Om utbildaren

Zober har sedan 1985 bedrivit utbildning och utveckling inom arbetsmiljö och rehabilitering Vi har utbildat 20.000-25.000 deltagare i externa (öppna kurser). Företagsinternt har vi utbildat över 200.000! chefer, arbetsledare, skyddsombud, personalchefer, HR-adm osv...

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara